Nominatie APOC Aviation-deal

De verkoop door Antea van APOC Aviation is genomineerd voor de Best Small Cap Deal of the Year Award van Alex van Groningen. Robert De Boeck van Antea legt uit waarom hij van mening is dat deze transactie deze Award verdient. “Ik zit 30 jaar in het vak en deze deal is, los van het behaalde rendement, de meest verdienstelijke uit mijn carriere. Om midden in de Corona-crisis die de luchtvaartsector fors raakt (en dus ook APOC) deze exit te realiseren tegen deze condities is een prestatie van formaat. We behalen op deze investering een rendement van 57% per jaar (IRR).” Maar ook de koper, Egeria, verdient naar zijn mening alle lof. “Het getuigt van moed en visie om deze investering nu te doen. Terwijl je om je heen alleen maar kommer en kwel-verhalen hoort over luchtvaartmaatschappijen zouden veel kopers zijn afgehaakt. Tegelijkertijd is het echter nu juist een goed moment om vanuit een lange termijn-visie vliegtuigen te kopen. De inkoopprijzen liggen aanmerkelijk lager dan voor de Corona-crisis en als je de tijd hebt kun je straks hele mooie marges maken.” Tot slot wijst hij op het maatschappelijk belang van APOC. “Rendement maken is mooi, maar als dat kan met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is dat nog mooier. APOC draagt bij aan een betere wereld. APOC zorgt ervoor dat vliegtuigonderdelen hergebruikt worden en draagt daarmee bij aan een circulaire economie.” Vele redenen dus waarom de Antea/APOC-deal de Best Small Cap Deal of the Year Award verdient te winnen. U kunt hier uw bijdrage aan leveren. U kunt hier uw stem uitbrengen. Dit kan tot 3 december a.s. Bij voorbaat dank voor uw stem.

Antea Participaties in het kort

Antea Participaties verstrekt risicodragend vermogen aan ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. De aandacht is gericht op jongere bedrijven met een groeipotentieel en een ‘track record’ van enkele jaren. Daarnaast gaat de interesse uit naar volwassen ondernemingen in de expansiefase of bedrijven die te maken krijgen met een management buy-in / buy-out als oplossing voor een opvolgingsprobleem van de DGA.