Activiteiten

Antea Participaties verstrekt risicodragend vermogen aan ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. De aandacht is gericht op volwassen ondernemingen in de expansiefase of bedrijven die te maken krijgen met een management buy-in / buy-out als oplossing voor een opvolgingsprobleem van de DGA. Ook pre-exits, waarbij een DGA een deel van de aandelen verkoopt aan een investeerder om samen met die investeerder te werken aan opvolging op termijn, behoren tot het activiteitengebied van Antea.

Zowel minderheidsdeelnemingen, meerderheidsdeelnemingen als volledige overnames behoren tot de mogelijkheden. Deelname kan plaatsvinden door een uitbreiding van het kapitaal en/of door een (gedeeltelijke) verkoop door bestaande aandeelhouders. Er vindt geen branchespecialisatie plaats.

‘Antea wordt gezien als marktleider in MKB-private equity fondsen’

Paul Overakker, lid RvC Antea Participaties VII

De deelname door Antea bestaat altijd uit deelname in het aandelenkapitaal. Zij wordt mede-aandeelhouder veelal naast de oprichter of het management van de onderneming. Deelname door Antea is van tijdelijke duur. Het streven is de deelneming na verloop van tijd te beëindigen wanneer de waarde van de onderneming gedurende de participatieperiode is toegenomen. Over het algemeen moet worden gedacht aan een investeringsperiode van 5 tot 7 jaar. Een exit vindt altijd in overleg met het management plaats.
Antea Participaties is opgericht in april 1999. Het beheerd vermogen bedraagt circa € 100 miljoen. In de fondsen nemen ruim 400 Informal Investors deel.Hiermee is Antea marktleider in Nederland op het gebied van het onafhankelijk beheer van Informal Investors-participatiefondsen.
Antea Participaties is een onafhankelijke participatiemaatschappij. Bij de financiering van deelnemingen wordt samengewerkt met een groot aantal banken. Antea is lid van de NVP, de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen. Voorts is zij door het Ministerie van Economische Zaken erkend als partner voor de Regeling Groeifaciliteit. Hiermee kan Antea aan groeiende ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf tegen gunstige condities risicodragend vermogen verstrekken.
De naam Antea is afkomstig uit de Griekse mythologie en betekent “De Koningin van de Dageraad”.