Informal Investors

De kring van participanten van Antea Participaties bestaat uit particuliere investeerders met een ondernemersachtergrond, zogenaamde Informal Investors. Door een actieve betrokkenheid van deze (ex) ondernemers is Antea in staat de bedrijven waarin wordt deelgenomen werkelijk toegevoegde waarde te bieden.

Met de expertise en netwerken van de participanten kan niet alleen kapitaal worden ingebracht, maar ook kennis, kunde en betrokkenheid. Elementen die met name voor kleine en middelgrote ondernemingen van betekenis zijn.

Het netwerk van Antea bestaat uit ruim 400 Informal Investors met verschillende achtergronden die afkomstig zijn uit diverse sectoren. In overleg met het management van het bedrijf waarin wordt geinvesteerd wordt een van de Informals commissaris bij de desbetreffende onderneming. Deze selectie vindt plaats aan de hand van een door partijen gezamenlijk op te stellen profiel, zodat die participant wordt gekozen met de meeste toegevoegde waarde. Behalve de Informal die commissaris wordt staat het gehele netwerk van Antea-participanten ter beschikking van de portefeuille-bedrijven bijvoorbeeld bij vragen over internationale expansie, innovatie, opbouw van een distributienetwerk of outsourcing naar lage-lonen landen.

‘Het Informal Investors-netwerk is van grote toegevoegde waarde’

Jan Franken, ex-DGA LifeHammer

Investerings
beleid

Het investeringsbeleid van Antea richt zich op:

  • ondernemingen op zoek naar groeifinanciering
  • geen startende ondernemingen zonder track-record
  • volwassen ondernemingen met een opvolgingsprobleem (MBO’s/MBI’s)
  • gedeeltelijke herplaatsingen (pre-exits)
  • alle sectoren. De voorkeur gaat op dit moment uit naar Food, Industrie, ICT, Media en Zakelijke dienstverlening
  • zowel minderheidsdeelnemingen, meerderheidsdeelnemingen als volledige overnames
  • uitsluitend in Nederland gevestigde bedrijven
  • investeringen van 2 tot 7,5 miljoen euro
  • ondernemingen met een ondernemingswaarde van 7,5 tot 40 miljoen euro
  • deelnames van tijdelijke duur (gemiddeld 6 jaar)