Disclaimer

De informatie op de website van [Antea Participaties Management B.V.] (Antea) is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. Antea verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Ondanks het feit dat Antea alles doet om een zo’n compleet en correct mogelijke website weer te geven, kan deze onjuistheden bevatten. Antea kan voor eventuele onjuistheden niet aansprakelijk worden gesteld. Antea is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en aangepast. Antea behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Het gebruik van de informatie op de website is op eigen risico van de gebruiker. De informatie op de website vormt in geen enkel opzicht een aanbod om (bedrijf) te verkopen of een uitnodiging tot het doen van een bod om een belang te kopen in een fonds dat wordt beheerd door Antea en kwalificeert geenszins als een prospectus.

Het auteursrecht op de inhoud van deze website behoort toe aan Antea. De content mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt en mag op geen enkele wijze voor andere commerciële doeleinden worden gebruikt tenzij hiervoor expliciet en schriftelijk toestemming is gegeven door Antea en behoudens beperkingen bij wet gesteld. Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Antea tenzij anders vermeld.