‘Een professionele partner als Antea helpt om tot een Management Buy In te komen.’

Jeroen van Douveren,
ex-directeur L. ten Cate

Management Buy In

Van dromen naar doen

Management Buy In: gehele of gedeeltelijke overname

Heel wat managers dromen van een eigen onderneming, maar vanuit het niets een bedrijf opzetten gaat erg moeizaam en kan risicovol zijn. Een bestaand bedrijf overnemen via een Management Buy In (MBI) is dan een aantrekkelijke optie. Voor competente managers die ondernemer willen worden en veel ervaring in een bepaalde sector hebben is een Management Buy In constructie mogelijk. Het is de snelste en minst risicovolle stap naar een eigen bedrijf, mits ze over een behoorlijk eigen vermogen beschikken.
 
Een Management Buy In is een vorm van bedrijfsovername waarbij iemand zich van buiten het bedrijf in de organisatie koopt. Meestal gaat het om een gedeeltelijk aandelenbelang, hoewel een volledig aandelenbelang ook mogelijk is. De Buy In Manager vult vervolgens de directiefunctie binnen de onderneming in. In de praktijk trekken koper en verkoper na de deal nog een tijdje samen op. Een persoonlijke klik tussen de koper en verkoper is daarom cruciaal. Voor een succesvolle overdracht is het essentieel dat beide ondernemers goed met elkaar door één deur kunnen.

Komt u in aanmerking voor een Management Buy In?

De MBI wordt doorgaans ondersteund door externe financiers. Er is sinds de bankencrisis van 2008 steeds vaker sprake van stapelfinanciering. Eigen middelen, bancaire financiering, informal investors, een vendor loan van de vorige eigenaar zijn mogelijke financieringsbronnen voor de inkopende partij.
 
De toetreding van Antea als mede-aandeelhouder werkt voor een bank aanzienlijk drempelverlagend als het gaat om een gedeeltelijke invulling van de financieringsbehoefte. Denk hierbij onder andere aan het gedegen due diligence onderzoek voorafgaand aan de toetreding, de klankbordfunctie voor het management en de corporate governance.

Ook voor de verkopende DGA heeft een participatie door Antea in een MBI voordelen. Hij hoeft op deze manier zelf minder bij te dragen aan de financiering en wordt minder afhankelijk van de Buy In Manager.

Een Management Buy In is niet te verwarren met een Management Buy out, waar we op onze Management Buy Out pagina meer informatie over geven.

Meer weten over een Management Buy In?

Gaat het ondernemersbloed waar het niet kruipen kan? En heeft u een propositie die u met ons wil bespreken? Maak dan nu een afspraak met Antea.

Management Buy In Praktijk
voorbeelden

Antea realiseerde Management Buy Ins voor onder andere:

ITraineee
ITrainee
Thermowaree
Thermoware
Ten Catee
Ten Cate