‘Onze samenwerking heeft ons geen windeieren gelegd’

Hans Ketterings, directeur/aandeelhouder Finalist

Ondernemers

Wat kan Antea Participaties voor u als ondernemer betekenen?

U kunt bij Antea terecht voor:

 

Als u als ondernemer een of meer van de volgende situaties herkent, dan kan Antea Participaties u wellicht van dienst zijn:

  • U zou als directeur/grootaandeelhouder graag een deel van uw aandelenbezit te gelde willen maken;
  • U ziet kans een bedrijf te kopen en daar als directeur/aandeelhouder actief te zijn,maar voor de financiering van de koopsom zoekt u een financiële partner;
  • U wilt u terugtrekken uit het bedrijf, maar u beschikt niet over de juiste opvolger; of u kent wel de geschikte man of vrouw, maar deze heeft de benodigde geldmiddelen niet;
  • Ook wanneer u zelf geen opvolger kent kan Antea u van dienst zijn. Zij beschikt over een netwerk van buy-in managers, die interesse hebben om samen met Antea bedrijven over te nemen met een opvolgingsprobleem;
  • De onderneming groeit sterk – misschien denkt u aan een overname en u zoekt additionele financiering maar de solvabiliteit is niet voldoende om de kredietfaciliteiten uit te breiden;
  • U ziet mogelijkheden om het bedrijf te verzelfstandigen;
  • De familieleden zouden hun financiële betrokkenheid bij de onderneming graag willen staken.

Deze situaties vragen om een oplossing. Antea Participaties kan u die bieden. Naast een financiële inbreng heeft zij ruimschoots ervaring met uiteenlopende ondernemersvraagstukken.

Werkwijze

In de eerste fase staat een uitgebreide kennismaking en oriëntatie voorop. In deze kennismakingsfase vormt met name de beoordeling van het management en het business-plan van de onderneming een belangrijk element.

Indien onze beoordeling over de ondernemer en de business-case positief is, komen vervolgens in de onderhandelingsfase de prijs en de overige voorwaarden aan de orde, welke worden vastgelegd in een intentie-verklaring. Deze principe-overeenkomst is altijd onder voorbehoud van goedkeuring van de Raad van Commissarissen van Antea en van een door Antea uit te voeren due diligence-onderzoek. Een dergelijk “due diligence-onderzoek” zal te allen tijden onderdeel uitmaken van de procedure die wordt gehanteerd bij het realiseren van een deelneming. In deze onderzoeksfase spelen behalve de cijfers van de onderneming, de markt en de concurrentie tevens de kwaliteit van het management een belangrijke rol.

Antea zal een dergelijk due-diligence-onderzoek pas beginnen wanneer een intentie-verklaring is getekend waarbij door de onderneming aan Antea exclusiviteit wordt gegeven.

Praktijk
voorbeelden

Antea Participaties heeft sinds haar oprichting in 1999 een groot aantal ondernemers geholpen bij de expansie of verkoop van hun bedrijf of bij het vinden van een opvolger.