Antea Commissarissen Academy

Antea is – in samenwerking  met Ebbinge – de Antea Commissarissen Academy gestart. Deze Academy organiseert jaarlijks één of meerdere masterclass(es) rondom relevante governance thema’s voor commissarissen van Antea. De masterclasses worden geleid door één of meerdere deskundige sprekers en een moderator vanuit Ebbinge. In november jl. is de eerste tweedaagse masterclass gehouden waaraan 10 Informals hebben meegedaan.

In de structuur van Antea vervullen de commissarissen bij deelnemingen een belangrijke rol. Deze worden veelal geselecteerd uit de kring van Informal Investors rondom Antea, ervaren ondernemers en ex-ondernemers die als klankbord kunnen fungeren voor de directies van de Antea-deelnemingen. Juist in het Midden- en Kleinbedrijf zoekt de DGA vaak naar zo’n klankbord dat in het bedrijf nauwelijks aanwezig is.

Om de functie van de commissarissen bij bestaande en toekomstige deelnemingen verder te professionaliseren heeft Antea er voor gekozen een opleiding te starten voor participanten die een commissariaat vervullen bij een van de portfolio-bedrijven.

Tijdens deze masterclass waren Hugo Reumkens van Van Doorne Advocaten en Lineke Sneller (van Nyenrode Business Universiteit) de externe sprekers naast Mark Weterings van Ebbinge. Hugo Reumkens is een zeer ervaren specialist op het gebied van vennootschapsrecht en doceert over vennootschapsrecht, Corporate Governance en Boardroom Dynamics aan Nyenrode, TIAS en andere universiteiten. Hij was adviseur van de Commissie Tabaksblat. Hij ging in op de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van commissarissen. Hij benadrukte dat fouten maken bij ondernemen hoort en ook bij toezicht. Er is pas sprake van aansprakelijkheid bij ernstig verwijtbaar handelen. Hij citeerde Socrates: ware kennis bestaat erin te weten wat je niet weet. Ook toezichthouders moeten leren van mislukkingen. Een kritische houding is cruciaal en het organiseren van tegenspraak is een belangrijk vereiste. Lineke Sneller is hoogleraar Interne Beheersing, in het bijzonder IT Value, bij Nyenrode. Daarnaast is zij lid van de Raad van Commissarissen van Achmea, ProRail en Infomedics. Zij adviseert commissarissen om standaard aan de directie te vragen om de Top-10 risico’s in kaart te brengen en wat doe je hieraan? Interne Beheersing omschrijft zij als: Wanneer je hard wilt rijden moet je goede remmen hebben. Mark Weterings van Ebbinge ging tenslotte in op het belang van de factor Human Capital. Hij raadt RvC’s aan om ieder jaar aan zelfevaluatie te doen, inclusief het functioneren van de directie. Om een goed beeld van het bedrijf te hebben zou een commissaris volgens hem ook gesprekken met sleutelfunctionarissen in een bedrijf moeten voeren en dit echt breder trekken dan alleen de directie.

Gezien het succes van deze eerste masterclass zal komend jaar een nieuwe sessie worden georganiseerd. Hier is opnieuw plaats voor maximaal 10 deelnemers.

Antea Participaties in het kort

Antea Participaties verstrekt risicodragend vermogen aan ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. De aandacht is gericht op jongere bedrijven met een groeipotentieel en een ‘track record’ van enkele jaren. Daarnaast gaat de interesse uit naar volwassen ondernemingen in de expansiefase of bedrijven die te maken krijgen met een management buy-in / buy-out als oplossing voor een opvolgingsprobleem van de DGA.