Stichting Prioriteit Antea Participaties

De commissarissen worden benoemd door de aandeelhouders van de fondsen op voordracht van de Stichting Prioriteit Antea Participaties. Ook overdracht van aandelen in de fondsen moet door de Stichting worden goedgekeurd.

Stichting Prioriteit

de heer mr. drs. E.J.L. Bakker, ex-statutair Directeur Staal Bankiers en ex-Directeur Portfolio Management NIB Capital Private Equity N.V.


de heer drs. J.H. van Heijningen Nanninga, ex-senior partner Egon Zehnder International.


de heer drs. Ph.P.F.C. Houben, ex-voorzitter NVP en ex-CEO Wavin.

Raad van Commissarissen Antea Participaties

Ieder participatiefonds heeft haar eigen Raad van Commissarissen, die toezicht houdt op de Directie. De Directie heeft onder meer goedkeuring nodig van de Raad van Commissarissen voor investerings- en desinvesteringsbelissingen. De commissarissen worden gekozen uit de kring van participanten op voordracht van Stichting Prioriteit Antea Participaties. De Raden van Commissarissen van de verschillende fondsen bestaat uit:

Antea Participatie
fondsen

Raden van Commissarissen

Antea Participaties IX

ir. L.R.M. Heerkens Thijssen, voorzitter
G.P. van Dobben de Bruyn
S.J. Kuindersma
drs. R. Pechtold

 

Antea Participaties VIII

G.P. van Dobben de Bruyn, voorzitter
D.R. Goeminne
drs. A. Klene
drs. J. Hoogstrate

 

Antea Participaties VII

G.P. van Dobben de Bruyn, voorzitter
J.B.M. Franken
drs. ir. P.J. Overakker

 

Antea Participaties VI

P.F.C. van Es, voorzitter
D.R. Goeminne
W.R.M. Zwitserloot