Essentiële Informatiedocument

Vul het formulier volledig in om toegang te krijgen tot het Essentiële Informatiedocument.
In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico’s, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Aanvraag EID