‘De ondernemers
cultuur van Antea paste goed bij onze Management Buy Out’

Willem Jan Rote en Paul Wilde, ex-Uniekaas/BestCheese

Management Buy Out

Hoe kan Antea helpen bij een Management Buy Out?

Management Buy Out: gehele of gedeeltelijke overname

De Management Buy Out is een vorm van bedrijfsovername waarbij uw onderneming geheel of gedeeltelijk wordt gekocht door het zittende management. Een Management Buy Out (MBO) komt vaak voor bij grote bedrijven – met meerdere business units – of bij familiebedrijven.

Een Management Buy Out kent grote voordelen voor de ondernemer als hij het bedrijf van de hand wil doen. Hij kent de koper immers door en door en heeft al een relatie met hem. Bovendien kent de overnamekandidaat de markt waarin het bedrijf opereert en is hij op de hoogte van de toegevoegde waarde van de onderneming.

Een MBO is echter een precair proces. Het gevaar van een Management Buy Out schuilt in de mislukte bedrijfsovername. De koper zal teleurgesteld zijn dat de koop niet is doorgegaan en als verkoper zit u dan met een gedemotiveerde manager. Zorgvuldig handelen is dus een vereiste.

Meestal beschikt de kopende partij niet over voldoende eigen middelen om een koop zelfstandig te kunnen financieren, dus zoekt hij zijn heil bij de bank, een informal investor en/of een investeringsmaatschappij.

Private Equity

Private equity in ruil voor een gedeeltelijk aandelenbelang voor Antea kan hier een oplossing bieden. Banken zijn de laatste jaren steeds terughoudender. Ze financieren nog wel maar kijken in toenemende mate naar het eigen vermogen bij een buy-out, en corporate governance wordt steeds belangrijker. Samenwerking met Antea betekent voor een bank dat aan deze voorwaarden voldaan wordt. Voordat Antea toetreedt als aandeelhouder is er een due diligence onderzoek gedaan en na participatie wordt er een raad van commissarissen aangesteld.

Een Management Buy Out is niet te verwarren met een Management Buy In, waar we op onze Management Buy In pagina meer informatie over geven.

Meer weten over een Management Buy Out?

Antea kent als geen ander de emoties en pijnpunten die op kunnen spelen tijdens de onderhandelingen in het proces. Oprichter Robert De Boeck kocht in 1999 via een MBO zelf de aandelen uit Staal Bankiers, hetgeen leidde tot het huidige Antea Participaties. De afgelopen decennia begeleidde Antea vele ondernemers in dit proces. Mocht u als ondernemer een MBO overwegen en doet de kans zich voor, aarzel dan niet om contact op te nemen met Antea.

Management Buy Out Praktijk
voorbeelden

Antea realiseerde Management Buy Ins voor onder andere: