Nieuwe CEO DVK

Bianca Zuyderhoff – van de Pol (40 jaar) is benoemd tot algemeen directeur van Antea-deelneming DVK Media. Bianca is sinds september 2021 werkzaam bij DVK en was in haar laatste functie Hoofd van de uitgevers en lid van het management-team. Zij heeft een ruime ervaring als manager en directeur in de uitgeverijsector en dan met name gericht op de zorgsector, onder andere bij Noordhoff Professional, Profportaal Zorg en Infoland. DVK is een uitgeverij/opleidingsinstituut welke actief is in de medische sector. Zij verzorgt voor medici (veelal verplichte) nascholing, zowel digitaal als via de uitgave van fysieke vakbladen.
Bianca zal samen met mede-directeur IJsbrand Theunissen gestalte geven aan de verdere groei-ambities van deze Antea-participatie. DVK is sinds 2017 een deelneming van Antea. Antea heeft een belang van 86%.

Antea Participaties in het kort

Antea Participaties verstrekt risicodragend vermogen aan ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. De aandacht is gericht op jongere bedrijven met een groeipotentieel en een ‘track record’ van enkele jaren. Daarnaast gaat de interesse uit naar volwassen ondernemingen in de expansiefase of bedrijven die te maken krijgen met een management buy-in / buy-out als oplossing voor een opvolgingsprobleem van de DGA.