Antea verduurzaamt

Antea heeft voor haar kantoorpand aan de Stadhouderslaan 100 Energielabel C verkregen. Door de aanschaf van onder meer zonnepanelen en een nieuwe verwarmingsketel is zij in staat gebleken om voor dit historische pand, dat dateert van 1902, te voldoen aan de criteria voor dit label. Dankzij deze investeringen zal het energieverbruik van Antea fors afnemen en draagt zij bij aan de noodzakelijke verduurzaming.

Antea Participaties in het kort

Antea Participaties verstrekt risicodragend vermogen aan ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. De aandacht is gericht op jongere bedrijven met een groeipotentieel en een ‘track record’ van enkele jaren. Daarnaast gaat de interesse uit naar volwassen ondernemingen in de expansiefase of bedrijven die te maken krijgen met een management buy-in / buy-out als oplossing voor een opvolgingsprobleem van de DGA.