Uitnodiging Nieuwjaarswebinar

Al jarenlang organiseert Antea op de tweede maandag van het jaar haar Nieuwjaarsreceptie. Helaas kan deze dit jaar in verband met de COVID-19 pandemie geen doorgang vinden. Als alternatief organiseert Antea op maandag 11 januari 2021 om 16 uur een Antea Nieuwjaarswebinar. Tijdens dit digitale evenement, zal Robert De Boeck op de hem gebruikelijke wijze terugblikken op 2020 en vooruitblikken op het komend jaar. Voor de mensen die niet eerder de Nieuwjaarsreceptie van Antea hebben bijgewoond: deze Nieuwjaarstoespraak doet denken aan een Oudejaarsconference. Dit webinar, dat ongeveer een uur zal duren, wordt gepresenteerd door Paul van Riessen, adjunct-hoofdredacteur van Quote. Aansluitend op deze toespraak zal de Antea Award worden uitgereikt voor de Beste Antea-ondernemer van het jaar. Bekijk deze kerstgroet en meldt u aan voor dit evenement.

Antea Participaties in het kort

Antea Participaties verstrekt risicodragend vermogen aan ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. De aandacht is gericht op jongere bedrijven met een groeipotentieel en een ‘track record’ van enkele jaren. Daarnaast gaat de interesse uit naar volwassen ondernemingen in de expansiefase of bedrijven die te maken krijgen met een management buy-in / buy-out als oplossing voor een opvolgingsprobleem van de DGA.