Antea Commissarissen Academy

Op 30 september jl. vond voor de derde keer de Masterclass Commissariaat plaats. Tijdens deze tweedaagse opleiding die Antea in samenwerking met Ebbinge organiseert worden voor commissarissen relevante governance thema’s besproken en ervaringen uitgewisseld. Bij deze masterclass zijn Hugo Reumkens van Van Doorne Advocaten en Lineke Sneller van Nyenrode Business Universiteit de externe sprekers naast Mark Weterings van Ebbinge. Hugo Reumkens behandelde onder meer de cases Schiphol, Volksbank en Jumbo waar interessante Corporate Governance-aspecten aan zitten. Op 14 oktober a.s. vindt de tweede sessie plaats. De Masterclass is bedoeld voor Antea-participanten die interesse hebben om een commissariaat te vervullen en voor commissarissen bij de portefeuille-bedrijven. Antea heeft er enkele jaren geleden voor gekozen om deze opleiding voor participanten te starten met als doel de functie van de commissarissen bij bestaande en toekomstige deelnemingen verder te professionaliseren. Om zoveel mogelijk interactie te bereiken is het aantal deelnemers per sessie gemaximeerd op 11, naast altijd 2 Antea-directeuren (dit keer Roelant Scheepens en Robert De Boeck). Gezien de positieve reacties zal deze opleiding in 2023 opnieuw worden georganiseerd.

Antea Participaties in het kort

Antea Participaties verstrekt risicodragend vermogen aan ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. De aandacht is gericht op jongere bedrijven met een groeipotentieel en een ‘track record’ van enkele jaren. Daarnaast gaat de interesse uit naar volwassen ondernemingen in de expansiefase of bedrijven die te maken krijgen met een management buy-in / buy-out als oplossing voor een opvolgingsprobleem van de DGA.