Eerste AvA fonds IX

Op 14 februari jl. vond de eerste Aandeelhoudersvergadering van Antea Participaties IX plaats. Gezien de hoeveelheid deelnemers (110) moest deze helaas online plaatsvinden in verband met de Corona-beperkingen. Vanuit de tv-studio De Kas in Woerden werd een online-webinar gehouden, waarbij de participanten onder andere konden beslissen over de benoeming van de Raad van Commissarissen van het fonds. Na de benoeming werd de vergadering geleid door de voorzitter van de RvC: Wiet Heerkens Thijssen. Ook werden de aandeelhouders door de directie van Antea bijgepraat over de deal-flow. Zo kregen zij te horen dat fonds IX een vliegende start heeft. Met twee proposities (één in de foodsector en de ander een juridisch adviesbureau) zijn intentie-verklaringen getekend en is het due diligence gaande. De verwachte closing van deze eerste twee participaties van het fonds is eind maart. De volgende Aandeelhoudersvergadering, op maandag 26 september a.s. vanaf 15.30 uur, zal (onder Corona-voorbehoud) weer fysiek plaatsvinden in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Antea zal aansluitend een diner aanbieden aan de participanten die dan in informele sfeer met elkaar kunnen kennismaken.

Antea Participaties in het kort

Antea Participaties verstrekt risicodragend vermogen aan ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. De aandacht is gericht op jongere bedrijven met een groeipotentieel en een ‘track record’ van enkele jaren. Daarnaast gaat de interesse uit naar volwassen ondernemingen in de expansiefase of bedrijven die te maken krijgen met een management buy-in / buy-out als oplossing voor een opvolgingsprobleem van de DGA.