Corona-crisis

Nu de corona-crisis sinds enkele maanden ons land teistert is wat beter aan te geven welke gevolgen dit heeft voor de 13 Antea-bedrijven. De verschillen zijn groot. Er zijn bedrijven die volledig gesloten zijn, zoals evenementen-organisator Fundustry, die haar 10 vestigingen voor bedrijfsuitjes in Nederland en België op 16 maart jl. door de overheidsregels heeft moeten sluiten. Anderzijds worden de IT-bedrijven in de portefeuille het minst geraakt. Finalist in Rotterdam bijvoorbeeld, die applicaties ontwikkelt gericht op Zorg en Onderwijs, merkt relatief weinig van een terugval. Sterker nog, klanten van Finalist in de zorg- en onderwijssector vragen naar steeds meer digitale oplossingen. Ook consultancybureau Palladio die zich bezig houdt met projectmanagement voor infrastructurele projecten voor (semi-)overheid merkt nog nauwelijks iets van de corona-crisis. De overheid lijkt zelfs een aantal geplande investeringen in infrastructuur naar voren te halen.
Wat opvalt is de over de gehele linie aanwezige drive bij het management van de bedrijven om deze crisis te overwinnen. Chapeau voor de slagkracht en inventiviteit bij de directies om de noodzakelijke maatregelen te nemen waarbij iedereen duidelijk is dat in een crisis als deze het adagium Cash is King voorop staat.
Antea helpt daar waar mogelijk door ervaringen en ideeën tussen de verschillende bedrijven uit te wisselen, door samen met de Raad van Commissarissen van de bedrijven met adviezen bij te staan en door te helpen in de gesprekken met banken. Onze ervaring is dat de banken zich tot dusverre coöperatief opstellen om waar mogelijk te helpen om deze crisis te overwinnen.
Tenslotte probeert Antea via lobbywerk richting bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen en belangenbehartiger voor het MKB ONL en via persuitingen (in bijvoorbeeld het FD, de Telegraaf en Quote) de publieke opinie, de politiek en de banken te beïnvloeden om het belang van het MKB mee te nemen in beslissingen over de  lockdown en de noodsteun. De eerste steunronde, waar de loondoorbetalingsregeling (NOW) een belangrijk onderdeel van was, is een aardige geste geweest maar zal bij een langere lockdown verlengd moeten worden om veel MKB-bedrijven te helpen om te overleven. De zojuist aangekondigde versoepeling van de maatregelen en het verwachte tweede noodsteunpakket zal de overlevingskansen van veel MKB-bedrijven, ook die van de Antea-deelnemingen, doen toenemen.
Wij wensen alle ondernemers van Nederland heel veel sterkte in deze zware tijden. Alleen door een collectieve inspanning van bedrijven, werknemers, banken, investeerders en de overheid kunnen we deze crisis doorkomen.

Antea Participaties in het kort

Antea Participaties verstrekt risicodragend vermogen aan ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. De aandacht is gericht op jongere bedrijven met een groeipotentieel en een ‘track record’ van enkele jaren. Daarnaast gaat de interesse uit naar volwassen ondernemingen in de expansiefase of bedrijven die te maken krijgen met een management buy-in / buy-out als oplossing voor een opvolgingsprobleem van de DGA.