Inschrijving Antea Participaties sluit binnenkort

De belangstelling voor deelname in het nieuwste private equity-fonds van Antea, Antea Participaties IX, is groot te noemen. Op dit moment is voor een bedrag van ruim € 43 miljoen aan inschrijvingen ontvangen. Daarmee is het fondsvermogen nu al ruim 36% groter dan het vorige fonds, Antea Participaties VIII. De inschrijvingsperiode, die oorspronkelijk gepland stond te eindigen op 6 januari a.s., zal zeer waarschijnlijk voortijdig worden gesloten. Robert De Boeck, Managing Partner van Antea: “We zijn zeer verheugd met de grote interesse, zowel vanuit participanten in eerdere fondsen als vanuit nieuwe relaties. Het eerste geeft het vertrouwen en tevredenheid van die groep aan over de performance, terwijl de tweede groep zorgt voor nieuwe netwerken. We mogen weer een aantal topondernemers welkom heten, die via een commissariaat bij deelnemingen de toegevoegde waarde kunnen bieden die we graag aan MKB-bedrijven waar we in zullen gaan participeren leveren. Hierdoor zijn we in staat meer dan geld alleen te verstrekken.” De oprichter van Antea is blij met de bereikte schaalvergroting: “We wilden graag een groeistap maken. Niet omdat grootte een doel op zich is. Maar een groter fonds biedt meer mogelijkheden om ook grotere deals zelfstandig te doen, zonder syndicering. In de markt zien we toch steeds grotere transacties langszij komen, ook in het MKB. Daarnaast is het voor buy-and-build proposities waarbij bedrijven niet alleen autonoom willen groeien maar dat ook middels overnames willen doen, positief dat we een wat groter fondsvermogen hebben. Al met al neemt onze slagkracht hiermee toe.” De Boeck verwacht de inschrijving binnenkort te sluiten. “De deal-flow is ongekend groot op het moment. Ik verwacht dat we op korte termijn enkele intentie-verklaringen gaan tekenen. We hebben een aantal mooie MKB-bedrijven op de korrel. We willen graag snel de eerste Aandeelhoudersvergadering van het fonds plannen waar de Raad van het Commissarissen van het fonds wordt gekozen. Als die RvC er is kunnen we snel met hen aan tafel om voorgenomen investeringen te bespreken.” Mocht u nog willen deelnemen, vraag dan snel via info@antea.nl informatie aan voordat het te laat is. Deelname is mogelijk vanaf € 200.000 en het doelrendement is 10% per jaar na beheerkosten. Tussentijdse toetreding is niet mogelijk. Antea Participaties X zal pas over enkele jaren worden geïntroduceerd. Als u wilt investeren in een gespreide private equity-portefeuille bij Antea is dit op de korte termijn uw laatste kans.

Antea Participaties in het kort

Antea Participaties verstrekt risicodragend vermogen aan ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. De aandacht is gericht op jongere bedrijven met een groeipotentieel en een ‘track record’ van enkele jaren. Daarnaast gaat de interesse uit naar volwassen ondernemingen in de expansiefase of bedrijven die te maken krijgen met een management buy-in / buy-out als oplossing voor een opvolgingsprobleem van de DGA.