Finalist

Finalist biedt ICT-oplossingen waarmee bedrijven en organisaties data via het Internet beschikbaar kunnen stellen aan hun relaties. Dit wordt Enterprise Content Management genoemd. Dit stelt hen in staat beter te communiceren met hun omgeving. Verder helpt Finalist om applicaties en systemen aan elkaar te koppelen en om data die bedrijven verspreiden en ontvangen via diverse social media centraal te registreren en te doorzoeken. Finalist behaalt met 100 medewerkers een omzet van € 13 miljoen. Het belang van Antea bedraagt 65%.

Hans Ketterings

Directeur/aandeelhouder Finalist

“Ik ben in de unieke situatie dat ik nu voor de derde keer Antea als aandeelhouder in mijn bedrijf heb. De eerste keer was met Cat Logic, toen we vijf jaar bestonden en enorm snel gegroeid waren. Het eigen vermogen was echter nog beperkt vanwege de grote investeringen die we hadden gedaan in technologie. De bank vond dat we daar iets aan moesten doen. Maar hoe?

Een participatiemaatschappij vragen om toe te treden in ons bedrijf? Wij stonden hier erg huiverig tegenover.

Dit betekent toch verlies van zeggenschap. Onze accountant kwam echter met Antea Participaties op de proppen. We raakten snel enthousiast door hun ondernemende instelling. Natuurlijk willen ze als mede-aandeelhouder over bepaalde zaken meepraten, maar dat vinden we niet bezwaarlijk. Integendeel. We gebruiken ze graag als klankbord. Ze denken mee zonder op onze stoel te gaan zitten. Een ideale partner. Vandaar dat ik ze na een zeer succesvolle exit in 2001 jaren later, in 2006, weer gevraagd heb mede-aandeelhouder te worden. Toen via een herplaatsing. Dat was van korte duur want na een jaar verkochten we gezamenlijk het bedrijf aan een strategische partner. Bij beide exits heb ik profijt gehad van de onderhandelingsvaardigheden van Antea. Onze samenwerking heeft beide partijen geen windeieren gelegd.

Het ziet er naar uit dat hetzelfde gaat gelden voor de deelname in Finalist.

In 2012 heeft Antea een belang gekocht in dit IT-bedrijf waar ik zelf eind 2010 ben ingestapt. Antea paste beter dan de twee particuliere investeerders die door Antea zijn uitgekocht. Die waren meer uit op dividend als bijdrage aan hun pensioen. Finalist is met Antea nu veel beter af.”