Antea Commissarissen Academy

Op 5 november jl. vond voor de tweede keer de Masterclass Commissariaat plaats, die Antea in samenwerking met Ebbinge organiseert. Na het succes van deze tweedaagse workshop vorig jaar was opnieuw een sessie georganiseerd voor commissarissen bij Antea-deelnemingen en participanten die belangstelling hebben in een commissariaat.  De Antea Commissarissen Academy organiseert jaarlijks één of meerdere masterclass(es) rondom relevante governance thema’s. De masterclasses worden geleid door één of meerdere deskundige sprekers en een moderator vanuit Ebbinge. Om zo veel mogelijk interactie te krijgen is het aantal deelnemers per keer gemaximeerd. Tijdens deze eerste dag was Hugo Reumkens van Van Doorne Advocaten de spreker. Hugo Reumkens is een zeer ervaren specialist op het gebied van vennootschapsrecht en doceert over vennootschapsrecht, Corporate Governance en Boardroom Dynamics aan Nyenrode, TIAS en andere universiteiten. Hij was adviseur van de Commissie Tabaksblat. Hij ging in op de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van commissarissen. Hij benadrukte dat fouten maken bij ondernemen hoort en ook bij toezicht. Er is pas sprake van aansprakelijkheid bij ernstig verwijtbaar handelen. Hij citeerde Socrates: ware kennis bestaat erin te weten wat je niet weet. Ook toezichthouders moeten leren van mislukkingen. Een kritische houding is cruciaal en het organiseren van tegenspraak is een belangrijk vereiste. Op de tweede dag zullen optreden Lineke Sneller, hoogleraar Interne Beheersing, in het bijzonder IT Value, bij Nyenrode Business Universiteit) en Mark Weterings van Ebbinge over Human Capital.

Roelant Scheepens, partner bij Antea die deze Masterclass vanuit Antea begeleidt: “In de structuur van Antea vervullen de commissarissen bij deelnemingen een belangrijke rol. Deze worden veelal geselecteerd uit de kring van Informal Investors rondom Antea, ervaren ondernemers en ex-ondernemers die als klankbord kunnen fungeren voor de directies van de Antea-deelnemingen. Juist in het Midden- en Kleinbedrijf zoekt de DGA vaak naar zo’n klankbord dat in het bedrijf nauwelijks aanwezig is. Om de functie van de commissarissen bij bestaande en toekomstige deelnemingen verder te professionaliseren hebben wij er voor gekozen een opleiding te starten voor participanten die een commissariaat vervullen bij een van de portfolio-bedrijven. De interesse was zo groot, dat we een aantal participanten op de wachtlijst voor volgend jaar hebben moeten plaatsen. Ik verwacht met de deelnemers in ons nieuwe fonds erbij dat we weer snel vol zitten.

Antea Participaties in het kort

Antea Participaties verstrekt risicodragend vermogen aan ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. De aandacht is gericht op jongere bedrijven met een groeipotentieel en een ‘track record’ van enkele jaren. Daarnaast gaat de interesse uit naar volwassen ondernemingen in de expansiefase of bedrijven die te maken krijgen met een management buy-in / buy-out als oplossing voor een opvolgingsprobleem van de DGA.